Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Trzy razy dwa


powrót

Zadanie

Napisz program, który będzie wczytywał liczby całkowite do momentu wczytania liczby dwa poraz trzeci.

Wejście

Pewna ilość liczb całkowitych podanych w oddzielnych wierszach.

Wyjście

Komunikat: "Liczba dwa wystąpiła trzy razy".


Przykład

Wejście/wyjście
2
3
2
2
Liczba dwa wystąpiła trzy razy

Rozwiązanie w języku Python

# ***********************algorytm.edu.pl************************************

# główna część programu

ile = 0 # zmienna przechowuje liczbę wystąpień liczby dwa
while ile < 3: # dopóki nie napotkaliśmy liczbę dwa trzy raz
  n = int(input("Podaj liczbę: "))
  if n == 2: # jeśli wczytano liczbę dwa
    ile += 1 # to zwiększ liczbę jej wystąpień o jeden