Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Sortowanie bąbelkowe


powrót

Sortowanie bąbelkowe jest jednym z najprostszych w implementacji algorytmów porządkujących dane. Złożoność tego sposobu sortowania jest rzędu $$O(n^2)$$. Oznacza to, że sortowanie bąbelkowe nie poradzi sobie z porządkowaniem większych zbiorów.

Nazwa wzięła się stąd, że dane podczas sortowania - tak jak bąbelki w napoju gazowanym - przemieszczają się ku prawej stronie i układają się w odpowiednim szyku.

Algorytm działa następująco:

w każdym przejściu pętli wewnętrznej porównywane są ze sobą dwie kolejne wartości i w razie potrzemy są zamieniane miejscami. W jednym cyklu pętli wewnętrznej, największa liczba (tak jak bąbelki w napoju gazowanym) w zbiorze będzie się przemieszczała na ostatnią pozycję. W ten sposób otrzymujemy podzbiór częściowo już posortowany. Czynności te powtarzamy dla zbioru pominiętego o elementy już poukładane. Prześledźmy przykład:

posortujemy tą metodą następujące dane

$$3\ 2\ 4\ 3\ 1\ 2\ 0$$

Pętla wewnętrzna porówna sąsiadujące ze sobą elementy. Dla $$n$$ elementów zostanie wykonanych $$n-1$$ porównań:

$$\overbrace{3\ 2\ }^{2\ 3}4\ 3\ 1\ 2\ 0$$

$$2\ \overbrace{3\ 4\ }^{3\ 4}3\ 1\ 2\ 0$$

$$2\ 3\ \overbrace{4\ 3\ }^{3\ 4}1\ 2\ 0$$

$$2\ 3\ 3\ \overbrace{4\ 1}^{1\ 4}\ 2\ 0$$

$$2\ 3\ 3\ 1\ \overbrace{4\ 2}^{2\ 4}\ 0$$

$$2\ 3\ 3\ 1\ 2\ \overbrace{4\ 0}^{0\ 4}$$

sytuacja po pierwszym cyklu pętli wewnętrznej: $$2\ 3\ 3\ 1\ 2\ 0\ 4$$

Największa liczba (w tym przypadku $$4$$) przesunęła się na ostatnią pozycję. Został nam teraz do posortowania zbiór elementów pominięty o tą liczbę. Powtarzamy teraz czynności dla $$n - 1$$ elementów. W ten sposób liczba $$3$$ wskoczy  na przedostatnią pozycję. Powtarzamy te kroki, aż otrzymamy zbiór posortowany.

Rozwiązanie w C++:

//algorytm.edu.pl
#include<iostream>
using namespace std;

void sortowanie_babelkowe(int tab[],int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
		for(int j=1;j<n-i;j++) //pętla wewnętrzna
		if(tab[j-1]>tab[j])
			//zamiana miejscami
			swap(tab[j-1], tab[j]);
}

int main()
{
	int *tab, n;
	
	cout<<"Ile liczb będziesz chciał posortować? ";
	cin>>n;
	
	tab = new int [n]; //przydzielenie pamięci na elementy tablicy
	//wczytanie liczb
	for(int i=0;i<n;i++)
		cin>>tab[i];
	
	sortowanie_babelkowe(tab,n);
	
	//wypisanie posortowanych elementów
	for(int i=0;i<n;i++)
     cout<<tab[i]<<" ";

 return 0;
}