Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Miejsca zerowe funkcji kwadratowej


powrót

Zadanie

Napisz program, który wyznaczy pierwiastki funkcji kwadratowej.

Wejście

Trzy liczby całkowite.

Wyjście

Odpowiedni tekst informujący o liczbie pierwiastków oraz wartości tych pierwiastków (jeśli istnieją). W sytuacji, gdy współczynnik a = 0 wypisz komunikat, że to nie jest funkcja kwadratowa.


Przykład

Wejście/Wyjście
Podaj współczynniki a, b oraz c: 1 3 2
Funkcja posiada dwa miejsca zerowe: -2.0 -1.0

Rozwiązanie w języku Python

# *******************algorytm.edu.pl**************************
import math as m
# *******************główna część programu********************
a, b, c = map(int, input("Podaj współczynniki a, b oraz c: ").split())
if a == 0:
  print("To nie jest funkcja kwadratowa!")
else:
  delta = b*b - 4*a*c # liczymy deltę
  if delta > 0: # gdy delta > 0 to mamy dwa pierwiastki
    x1 = (-b - m.sqrt(delta))/(2*a)
    x2 = (-b + m.sqrt(delta))/(2*a)
    if x2 < x1:
      x1, x2 = x2, x1
    print("Funkcja posiada dwa miejsca zerowe:", x1, x2)
  elif delta == 0: # w tej sytuacji mamy jeden pierwiastek
    print("Funkcja posiada jedno miejsce zerowe:", -b/(2*a))
  else:
    print("Funkcja nie posiada miejsc zerowych")