Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Wyszukiwanie binarne w Pythonie


powrót

Algorytm wyszukiwania binarnego, wykorzystujący technikę "dziel i zwyciężaj", jest skutecznym algorytmem służący do znajdowania określonego elementu w posortowanym zbiorze danych. Polega on na podziale tego zbioru na pół i porównywaniu poszukiwanego elementu z elementem w środku zbioru. Na podstawie wyniku tego porównania algorytm decyduje, czy poszukiwany element znajduje się w lewej czy prawej części zbioru i powtarza ten proces na odpowiedniej połowie zbioru. Wyszukiwanie binarne jest wydajne, ponieważ po każdej iteracji eliminuje połowę zbioru jako potencjalne miejsce, w którym znajduje się poszukiwany element.

Kroki działania algorytmu wyszukiwania binarnego

Przeanalizujmy przykład:$$1\ 2\ 4\ 7\ 8\ 9\ 11$$wyszukując liczbę 8.

 1. Wybierz element środkowy zbioru: $$1\ 2\ 4\ ->\ 7\ <-\ 8\ 9\ 11$$
 2. Porównaj go z poszukiwanym elementem: czy 7 jest szukaną wartością, czyli 8?
 3. Jeśli znaleziono poszukiwany element, zakończ algorytm.
 4. Jeśli poszukiwany element jest mniejszy niż element środkowy, kontynuuj wyszukiwanie w lewej połowie zbioru, pomijając prawą połowę oraz element środkowy. W naszym przykładzie ten przypadek nie zachodzi.
 5. Jeśli poszukiwany element jest większy niż element środkowy, kontynuuj wyszukiwanie w prawej połowie zbioru, pomijając lewą połowę oraz element środkowy. Pozostaje nam zbiór złożony z elementów: $$8\ 9\ 11$$
 6. Wybierz element środkowy zbioru: $$8\ ->\ 9\ <-\ 11$$
 7. Porównaj go z poszukiwanym elementem: czy 9 jest szukaną wartością, czyli 8?
 8. Jeśli znaleziono poszukiwany element, zakończ algorytm.
 9. Jeśli poszukiwany element jest mniejszy niż element środkowy, kontynuuj wyszukiwanie w lewej połowie zbioru, pomijając prawą połowę oraz element środkowy.Pozostaje nam zbiór złożony z jednego elementu: $$8$$
 10. Jeśli poszukiwany element jest większy niż element środkowy, kontynuuj wyszukiwanie w prawej połowie zbioru, pomijając lewą połowę oraz element środkowy. W naszym przykładzie ten przypadek nie zachodzi.
 11. Algorytm kończymy, gdy znajdziemy szukany element lub, gdy nie znajdziemy i zbiór jest jednoelementowy.

Wyszukiwanie binarne jest znacznie bardziej efektywne niż liniowe przeszukiwanie, które wymagałoby sprawdzenia każdego elementu w zbiorze. Jego złożoność obliczeniowa wynosi $$O(log n)$$, gdzie "n" to liczba elementów w zbiorze. Jest to więc szybki sposób na odnalezienie elementu w dużych, posortowanych zbiorach danych.

Zadanie

Dla zadanego zbioru n uporządkowanych niemalejąco liczb całkowitych określ, na której pozycji znajduje się liczba szukana s. Jeśli liczba nie występuje w zbiorze, to zwróć -1. Elementy zbioru numerujemy od 0 do n - 1.

Rozwiązanie iteracyjne:

#****************algorytm.edu.pl**************
def binary_search(zbior, s): # zbiór - uporządkowany zbiór liczb, s - wartość szukana
  l = 0 # indeks pierwszego elementu w zbiorze
  p = len(zbior) - 1 # indeks ostatniego elementu w zbiorze
  while l <= p:
    sr = (l + p)//2 # wyznaczamy indeks środkowego elementu zbioru
    if s == zbior[sr]: # jeśli znaleźliśmy szukaną wartość
      return sr
    if s < zbior[sr]: # jeśli szukana wartość jest mniejsza od elementu środkowego
      p = sr - 1 # to ograniczamy przeszukiwanie do zbioru dla indeksów z przedziału [l, sr - 1]
    else: # w przeciwnym razie
      l = sr + 1 # ograniczamy przeszukiwanie do zbioru dla indeksów z przedziału [sr + 1, p]
  return -1 # jeśli nie znaleziono szukanej wartości

#************główna część programu*****************

zbior = [1, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 19] # uporządkowany zbiór liczb
s = 9
if binary_search(zbior, s) == -1:
  print("nie znaleziono liczby", s)
else:
  print("Liczba", s, "znajduje się pod indeksem", binary_search(zbior, s))

Wyjście

Liczba 9 znajduje się pod indeksem 4

Rozwiązanie rekurencyjne:

#****************algorytm.edu.pl**************
def binary_search(zbior, s, l, p): # zbiór - uporządkowany zbiór liczb, s - wartość szukana,
                  # l - lewy indeks podtablicy, p - prawy indeks podtablicy
  if l >p: return -1 # jeśli nie znaleziono szukanej wartości
  sr = (l + p)//2 # wyznaczamy indeks środkowego elementu zbioru
  if s == zbior[sr]: # jeśli znaleźliśmy szukaną wartość
    return sr
  if s < zbior[sr]: # jeśli szukana wartość jest mniejsza od elementu środkowego
    return binary_search(zbior, s, l, sr - 1) # to ograniczamy przeszukiwanie do zbioru dla indeksów z przedziału [l, sr - 1]
  else: # w przeciwnym razie
    return binary_search(zbior, s, sr + 1, p) # to ograniczamy przeszukiwanie do zbioru dla indeksów z przedziału [sr + 1, p]

#************główna część programu*****************

zbior = [1, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 19] # uporządkowany zbiór liczb
s = 9
if binary_search(zbior, s, 0, len(zbior) - 1) == -1:
  print("nie znaleziono liczby", s)
else:
  print("Liczba", s, "znajduje się pod indeksem", binary_search(zbior, s, 0, len(zbior) - 1))