Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Algorytm pierwiastkowania w Pythonie


powrót

Algorytm Newtona Raphsona służy do wyznaczenia pierwiastka arytmetycznego dla podanej nieujemnej liczby rzeczywistej. Algorytm został omówiony w tym miejscu. W tym artykule została przedstawiona implementacja w języku Python.

Zadanie

Dla podanej nieujemnej liczby rzeczywistej wyznacz jej pierwiastek arytmetyczny z dokładnością do 6 miejsc po przecinku.

Wejście

Jedna nieujemna liczba rzeczywista.

Wyjście

Pierwiastek z tej liczby podany z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku.

#--------------------algorytm.edu.pl---------------------
def pierwiastkowanie(n):
  a = 1
  b = n
  eps = .000001 # liczba miejsc po przecinku
  while abs(a - b) >= eps: #sprawdzamy, czy osiągnięto oczekiwaną precyzję
    a = (a+b)/2 # długość boku "a" wyznaczamy ze średniej arytmetycznej liczb a i b
    b = n/a # długość boku "b" wyznaczamy ze wzoru na pole
 
  return (a+b)/2
 
 
#-----------------główna część programu------------------
 
print(f'{pierwiastkowanie(int(input())):.6f}')

Przykład

Wejście
2
Wyjście
1.414214