Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

vector::clear


Zasada działania

Metoda clear() czyści zawartość wektora. Po jej użyciu, w wektorze nie będzie znajdować się żadna wartość.

Przykład

Zadanie. Wpisz do wektora 5 znaków, wpisz liczbę elementów wektora, następnie wyczyść jego zawartość i ponownie wypisz liczbę znaków w wektorze.

Rozwiązanie
//algorytm.edu.pl
#include<iostream>
#include<vector>
using namespace std;

int main()
{
	char znak;
	vector <char> znaki;
	cout<<"Podaj 5 znaków: ";
	for(int i=0; i<5; i++) //np: abcde
	{
		cin>>znak;
		znaki.push_back(znak);
	}
	//wypisanie liczby elementów w wektorze
	cout<<"W wektorze znajduje się "<<znaki.size()<<" elementów.\n"; //W wektorze znajduje się 5 elementów.
	//czyszczenie zawartości wektora
	znaki.clear();
	cout<<"W wektorze znajduje się "<<znaki.size()<<" elementów."; //W wektorze znajduje się 0 elementów.
	return 0;
}