Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Kolejne potęgi liczby 2


powrót

Zadanie

Napisz program, który wypisze wszystkie naturalne potęgi liczby dwa nie większe niż n.

Wejście

Jedna naturalna liczba n.

Wyjście

Kolejne potęgi liczby 2 nie większe niż n


Przykład

Wejście
10
Wyjście
1
2
4
8

Rozwiązanie w języku Python

# ***********************algorytm.edu.pl************************************

# główna część programu

n = int(input("Podaj liczbę: "))
potega = 1

while potega <= n:
    print(potega)
    potega *= 2