Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki

    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • od 10 lat czynny egzaminator CKE
  • 19 lat doświadczenia w nauczaniu
  • październik 2023 — start zajęć
  • czytaj więcej

string: c_str()


powrót

Przeznaczenie

Metoda c_str() konwertuje ciąg znaków zapisany w zmiennej typu string na ciąg który może być zapisany w tablicy znaków. Odwołujemy się do niej za pomocą operatora ".".

Przykład

#include<iostream>
#include<cstring>
#include<string>
using namespace std;

int main()
{
	string tekst = "Ala ma kota";
	//tworzymy tablice o jeden znak więcej
	//do przechowania dodatkowego 
	//znaku kończącego tablicę '\0'
	char tab[tekst.size()+1];
	
	//skopiowanie zawartosci zmiennej string
	//do tablicy znaków
	strcpy(tab, tekst.c_str());
	
	cout<<tab;
	
	cin.get();
	return 0;
}

Wyjście:

Ala ma kota

Funkcja strlen została opisana w tym miejscu.