Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Najdłuższy ciąg tych samych liter


powrót

Zadanie

Napisz program, który wyznaczy najdłuższy ciąg takich samych liter stojących obok siebie.

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu ciąg znaków złożony z małych liter języka łacińskiego.

Wyjście

Jedna liczba określająca długość najdłuższego spójnego ciągu tych samych liter.


Przykład

Wejście
aaabbbbbc
Wyjście
5

Rozwiązanie w języku Python

# ***********************algorytm.edu.pl************************************
tekst = input()
Max = 1; pom = 1
for i in range(1, len(tekst)):
  if tekst[i-1] == tekst[i]: #jeśli dwie sąsiednie litery są takie same
    pom += 1 #to zliczamy liczbę ich wystąpień
    if pom > Max: #jeśli znaleziony ciąg jest dłuższy
      Max = pom #to aktualizujemy wynik
  else:	#w przeciwnym razie rozpoczynamy zliczanie od początku
    pom = 1

print(Max)