UWAGA konkurs!
Mistrz Programowania

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

szkoła fraktal
Zapraszamy na lekcję otwartą wrzesień 2023

Ćwiczenia iteracje


Ćwiczenie 1. Zrealizuj program, który dla dowolnej liczby naturalnej, określi ilość cyfr tej liczby.

 

Ćwiczenie 2. Zrealizuj program, który dla dwóch dowolnych liczb naturalnych a i b, podniesie ab.

 

Ćwiczenie 3. Funkcja "gotoxy(x, y)" ustawia kursor tekstu w konsoli w miejsce x znaków od lewej strony oraz y znaków od góry (czyli w punkcie (x, y) zostanie wyświetlony tekst wygenerowany przez instrukcję "cout").

gotoxy

Dla podanej liczby naturalnej dodatniej, napisz program który narysuje figurę o boku n:

 1. literę "O" o boku n.
 2. literę "L" o bou n
 3. literę "M" o boku n
 4. literę "Z" o boku n
 5. literę "X" o boku n
 6. literę "R" o długości pionowej kreski równej 2n, i pozostałych bokach o długości n.

Jeśli funkcja gotoxy(int, int) nie działa, wpisz poniższy kod definiujący ją:

#include "windows.h"
void gotoxy(int x, int y)
{
	COORD c;
	c.X = x - 1;
	c.Y = y - 1;
	SetConsoleCursorPosition (GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), c);
}

Ćwiczenie 4. Dla podanego n i m, gdzie n < m, wyświetl wszystkie liczby całkowite zawierające się w przedziale [n, m], spełniające warunek:

 1. są nieparzyste lub podzielne przez 5
 2. w dzieleniu przez 3 dają resztę 2 i cyfrą jedności jest 3 lub 4
 3. dzielą się przez 5, ale nie dzielą się przez 3.

Ćwiczenie 5. Wartość funkcji trygonometrycznej sin(x) można wyznaczyć za pomocą szeregu Taylora:

$$sin(x) = x - \frac{x^3}{3 !} + \frac{x^5}{5 !} - \frac{x^7}{7 !} + ... = \sum_{n = 0}^{\infty} (-1)^n\frac{x^{2n + 1}}{(2n + 1)!} $$

Wykorzystując tą definicję napisz program, który policzy wartość funkcji trygonometrycznej dla argumentu x z dokładnością n, gdzie n oznacza ilość wyrazów w szeregu Taylora.

Ćwiczenie 6.  

Prezent - zadanie można testować na stronach: 

 1. http://pl.spoj.com/WSDOCPP/problems/AL_03_08/
 2. http://pl.spoj.com/problems/AL_03_08/

Święty Mikołaj z workiem prezentów odwiedził Jasia. Ponieważ Jasiu nie był do końca grzeczy, może sobie wybrać prezent, ale nie najdroższy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w worku wszystkie prezenty są jednakowej wartości, wtedy Jasiu ma szczęście i może wybrać dowolny prezent. Mikołaj wyjmuje więc wszystkie prezenty, a Jasiu dokonuje najlepszego dla siebie wyboru - prezentu jak najbardziej wartościowego. Twoim zadaniem jest określić wartość prezentu jaki wybrał Jasiu.

Wejście

Ciąg liczb naturalnych określających wartości prezentów zakończony liczbą 0 (liczba 0 nie jest wartością prezentu). Wartosć prezentu nie przekracza 9*10oraz ilość prezentów jest mniejsza niż 3*106.

Wyjście

Wartość prezentu Jasia.

Przykład

Input:
1 2 3 0

Output:
2

 Rozwiązania do ćwiczeń