Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Sortowanie bąbelkowe w Python


powrót

Zasada działania algorytmu została opisana w tym miejscu.

Najważniejsze cechy algorytmu:

 • złożoność czasowa wynosi $$O(n^2),$$
 • algorytm jest stabilny, czyli elementy o tych samych wartościach nie są ze sobą zamieniane,
 • sortowanie wykonuje się w miejscu, czyli niepotrzebna jest dodatkowa tablica do uporządkowania zbioru,
 • porównywane są dwa sąsiadujące ze sobą elementy,
 • jest łatwy w implementacji.

Zadanie

Napisz program, który uporządkuje niemalejąco n liczb całkowitych.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n nie większa niż 1000, określająca ilość liczb do uporządkowania. W drugim wierszu n liczb całkowitych, których wartość bezwzględna jest nie większa niż 1010.

Wyjście

W jednym wierszu n liczb uporządkowanych niemalejąco.

# --------algorytm.edu.pl----------
def sortowanie_babelkowe(liczby, n):

  for i in range(n):
    for j in range(1, n - i): # i końcowych liczb jest już uporządkowanych, więc je pommijamy
      if liczby[j-1] > liczby[j]: # jeśli dwie sąsiednie liczby stoją w złej kolejności
        liczby[j - 1], liczby[j] = liczby[j], liczby[j - 1] # to zamień je ze sobą miejscami
# główna część programu

n = int(input()) # wczytanie liczby elementów

liczby = list(map(int, input().split())) # wczytanie całego wiersza liczb

sortowanie_babelkowe(liczby, n)

for i in liczby: # wypisanie posortowanego ciągu liczb
  print(i, end = ' ')