UWAGA konkurs!
Mistrz Programowania

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

szkoła fraktal
Zapraszamy na lekcję otwartą wrzesień 2023

Badanie, czy liczba jest pierwsza w Pythonie


powrót

Definicja liczby pierwszej oraz opis działania algorytmu znajduje się w tym miejscu.

Poniżej znajduje się program, który pobiera jedną liczbę naturalną i sprawdza, czy jest ona pierwsza.

#*****************www.algorytm.edu.pl****************
import math
def is_prime(n):
  if n < 2: # liczba mnniejsza niż 2 nie jest pierwsza
    return False
  i = 2
  while i <= math.sqrt(n):
    if n % i == 0: # jeśli znajdę dzielnik, to liczba n nie jest pierwsza
      return False
    i += 1
  return True # jeśli do pierwiastka z n nie znajdę dzielnika, to znaczy, że nie jest ona pierwsza

p = int(input("Podaj liczbę naturalną, aby sprawdzić, czy jest pierwsza: ")) # wczytuję liczbę zestawów danych

if is_prime(p):
  print("TAK")
else:
  print("NIE")