Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Suma określonej ilości liczb


powrót

Zadanie

Napisz program, wczyta n liczb i obliczy ich sumę.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba naturalna n określająca ilość liczb do zsumowania.
W kolejnych n wierszach po jednej liczbie całkowitej.

Wyjście

Suma wczytanych liczb wraz z opisem wykonywanych działań.


Przykład

Wejście/wyjście
Podaj ile liczb będziesz wprowadzał: 3
Podaj liczbę: 1
Podaj liczbę: 2
Podaj liczbę: 3
Suma podanych na wejściu liczb wynosi: 6

Rozwiązanie w języku Python

# *******************algorytm.edu.pl**************************

# *******************główna część programu********************

n = int(input("Podaj ile liczb będziesz wprowadzał: "))
suma = 0 # wartość początkowa zmiennej suma ustawiamy na 0
for i in range(n): # pętla for wykona się n razy
    liczba = int(input("Podaj liczbę: ")) # podajemy liczbę
    suma += liczba # dopisujemy jej wartość do zmiennej suma
print("Suma podanych na wejściu liczb wynosi:", suma)