Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Gwiazdkowy prostokąt


powrót

Zadanie

Napisz program, wczyta liczbę wierszy oraz liczbę kolumn i na podstawie tych wartości wygeneruje na ekranie prostokąt złożony z gwiazdek.

Wejście

W pierwszym wierszu dwie liczby naturalne n i m określające liczbę wierszy i liczbę kolumn prostokąta.

Wyjście

Prostokąt zbudowany ze znaku '*' według specyfikacji podanej na wejściu.


Przykład

Wejście/wyjście
Podaj liczbę wierszy oraz liczbę kolumn: 5 3
***
***
***
***
***

Rozwiązanie w języku Python, sposób 1

n, m = map(int, input("Podaj liczbę wierszy oraz liczbę kolumn: ").split())
for i in range(n): # pętla odpowiedzialna za liczbę wierszy
  for j in range(m): # pętla odpowiedzialan za liczbę gwiazdek w i-tym wierszu
    print("*", end ='') # rysujemy gwiazdkę nie wstawiając żadnego separatora
  print() # wstawiam znak końca wiersza/przechodzimy do nowego wiersza


Rozwiązanie w języku Python, sposób 2

# *******************algorytm.edu.pl**************************

# *******************główna część programu********************

n, m = map(int, input("Podaj liczbę wierszy oraz liczbę kolumn: ").split())
wiersz = '*'*m+"\n" # generujemy wiersz złożony z n gwiazdek + znak końca wiersza
print(wiersz*n) # powielamy wartość zmiennej wiersz n razy