Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

pow - potęgowanie


powrót

Funkcja zwraca wynik potęgowania o podstawie rzeczywistej a i wykładniku rzeczywistym b: $$a^b$$. Funkcja pobiera dwa argumenty, odpowiednio ab.

Zastosowanie

#include<iostream>
#include<iomanip>
#include<cmath>
using namespace std;

int main()
{
	double a = 64, b = 1/3.; //ustawiamy wartosć na sztywno
	
	cout<<"64 do potęgi 1/3 wynosi "<<pow(a, b)<<endl;
	
	cout<<"2 do potęgi 10 wynosi "<<pow(2, 10)<<endl;
	
	double wynik = pow(8, -1);
	
	cout<<"8 do potęgi -1 wynosi "<<wynik<<endl;
	
	cout<<"Podaj podstawę i wykładnik ";
	cin>>a>>b;
	
	cout<<a<<" do potęgi "<<b<<" wynosi "<<pow(a, b)<<endl;
	
	cout<<"Po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku i usunięciu notacji wykładniczej: "<<
	setprecision(2)<<fixed<<pow(a, b);
	
	cin.ignore();
	cin.get();
	return 0;
}

Wejście i wyjście:

64 do potęgi 1/3 wynosi 4 2 do potęgi 10 wynosi 1024
8 do potęgi -1 wynosi 0.125
Podaj podstawę i wykładnik: 10 10
10 do potęgi 10 wynosi 1e+10
Po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku i usunięciu notacji wykładniczej: 10000000000.00