Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

gcd — nwd


powrót

Funkcja gcd(a, b) zdefiniowana w module math zwraca największy wspólny dzielnik dwóch liczb całkowitych a i b.

Przykład
import math

a = int(input("Podaj pierwszą liczbę: "))
b = int(input("Podaj drugą liczbę: "))

print(f"NWD({a}, {b}) =",math.gcd(a, b))
Przykładowe wejście/wyjście
Podaj pierwszą liczbę: 24
Podaj drugą liczbę: 36
NWD(24, 36) = 12
Największy wspólny dzielnik trzech lub więcej liczb

W takiej sytuacji wystarczy zagnieździć funkcję gcd

import math

a = int(input("Podaj pierwszą liczbę: "))
b = int(input("Podaj drugą liczbę: "))
c = int(input("Podaj trzecią liczbę: "))

print(f"NWD({a}, {b}, {c}) =",math.gcd(a, math.gcd(b, c)))
Przykładowe wejście/wyjście
Podaj pierwszą liczbę: 24
Podaj drugą liczbę: 36
Podaj trzecią liczbę: 48
NWD(24, 36, 48) = 12