Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Czy jesteś pełnoletni?


powrót

Zadanie

Napisz program, który po wczytaniu liczby naturalnej określającej wiek pewnej osoby sprawdzi, czy jest ona pełnoletnia.

Wejście

Jedna niewielka liczba naturalna.

Wyjście

Stosowny napis, określający pełnoletność danej osoby.


Przykład

Wejście/Wyjście
Podaj swój wiek: 18
Jesteś pełnoletni

Rozwiązanie w języku Python

# ***********************algorytm.edu.pl************************************

# główna część programu

wiek = int(input("Podaj swój wiek: ")) # podajemy wiek rzutując go na liczbę całkowitą

if wiek >= 18: # jeśli warunek jest prawdziwy
    print("Jesteś pełnoletni") # to wykonaj tę linijkę
else:
    print("Jesteś niepełnoletni") # w przeciwnym razie wykonaj tę linijkę