Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Maksymalna z trzech liczb


powrót

Zadanie

Napisz program, który po wczytaniu trzech liczb całkowitych, wypisze największą.

Wejście

Trzy liczby całkowite.

Wyjście

Jedna liczba będąca największą z podanych na wejściu.


Przykład

Wejście/Wyjście
Podaj cyfrę: 3
trzy

Rozwiązanie w języku Python, sposób 1

# ***********************algorytm.edu.pl************************************

# główna część programu

a, b, c = map(int, input("Podaj trzy liczby: ").split()) # wczytujemy trzy liczby zamieniając je na typ int

# niech zmienna a przechowuje wartość największą
if b > a:
  a = b
if c > a:
  a = c

print(a)


Rozwiązanie w języku Python, sposób 2

# ***********************algorytm.edu.pl************************************

# główna część programu

a, b, c = map(int, input("Podaj trzy liczby: ").split()) # wczytujemy trzy liczby zamieniając je na typ int

if a >= b and a >= c:
  print(a)
elif b >= a and b >= c:
  print(b)
else:
  print(c)


Rozwiązanie w języku Python, sposób 3

# główna część programu

a, b, c = map(int, input("Podaj trzy liczby: ").split()) # wczytujemy trzy liczby zamieniając je na typ int

print(max(max(a, b), c))