Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

string: push_back()


powrót

Przeznaczenie

Metoda push_back() dodaje znak podany jako argument na koniec ciągu. Odwołujemy się do niej za pomocą operatora ".".

Przykład

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
	
	string tekst("Ala ma ko");
	tekst.push_back('t'); //dodanie litery t
	tekst.push_back('a'); //dodanie litery a
	
	cout<<tekst;
	
	return 0;
} 

Wyjście:

Ala ma kota