Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Kody ASCII


powrót

ASCII (American Standard Code for Information Interchange ) to kod liczbowy, który jest przyporządkowany każdemu znaku. W C++ litery, cyfry, znaki przystankowe, znaki niedrukowalne takie jak spacja czy enter przechowujemy w zmiennej typu char, mamy wtedy do dyspozycji znaki z przedziału [0; 127], oraz w rozszerzonym typie unsigned char, tu znaki zawierają się w przedziale[0; 255].

Tabela kodów ASCII

ASCII dziesiętnie ASCII szesnastkowo ASCII ósemkowo znak opis
0 0 0 Nul zero
1 1 1 SQH początek nagłówka
2 2 2 STX początek tekstu
3 3 3 ETX koniec tekstu
4 4 4 EOT koniec transmisji
5 5 5 ENQ wywołanie stacji
6 6 6 ACK potwierdzenie
7 7 7 BEL dzwonek
8 8 10 BS backspace
9 9 11 HT tabulacja pozioma
10 a 12 LF przesunięcie o jeden wiersz
11 b 13 FT tabulacja pionowa
12 c 14 FF przesunięcie o jedną stronę
13 d 15 CR powrót karetki - ENTER
14 e 16 SO wyjście
15 f 17 SI wejście
16 10 20 DLE pominięcie znaków sterujących
17 11 21 DC1 sterowanie urządzenia 1
18 12 22 DC2 sterowanie urządzenia 2
19 13 23 DC3 sterowanie urządzenia 3
20 14 24 DC4 sterowanie urządzenia 4
21 15 25 NAC potwierdzenie negatywne
22 16 26 SYN synchronizacja
23 17 27 ETB koniec bloku
24 18 30 CAN anulowanie
25 19 31 EM koniec nośnika
26 1a 32 SUB zastąpienie
27 1b 33 ESC escape
28 1c 34 FS poprzedza dane alfanumeryczne
29 1d 35 GS poprzedza dane binarne
30 1e 36 RS separator rekordów
31 1f 37 US separator pozycji
32 20 40 SP spacja
33 21 41 !  
34 22 42 "  
35 23 43 #  
36 24 44 $  
37 25 45 %  
38 26 46 &  
39 27 47 '  
40 28 50 (  
41 29 51 )  
42 2a 52 *  
43 2b 53 +  
44 2c 54 ,  
45 2d 55 -  
46 2e 56 .  
47 2f 57 /  
48 30 60 0  
49 31 61 1  
50 32 62 2  
51 33 63 3  
52 34 64 4  
53 35 65 5  
54 36 66 6  
55 37 67 7  
56 38 70 8  
57 39 71 9  
58 3a 72 :  
59 3b 73 ;  
60 3c 74 <  
61 3d 75 =  
62 3e 76 >  
63 3f 77 ?  
64 40 100 @  
65 41 101 A  
66 42 102 B  
67 43 103 C  
68 44 104 D  
69 45 105 E  
70 46 106 F  
71 47 107 G  
72 48 110 H  
73 49 111 I  
74 4a 112 J  
75 4b 113 K  
76 4c 114 L  
77 4d 115 M  
78 4e 116 N  
79 4f 117 O  
80 50 120 P  
81 51 121 Q  
82 52 122 R  
83 53 123 S  
84 54 124 T  
85 55 125 U  
86 56 126 V  
87 57 127 W  
88 58 130 X  
89 59 131 Y  
90 5a 132 Z  
91 5b 133 [  
92 5c 134 \  
93 5d 135 ]  
94 5e 136 ^  
95 5f 137 _  
96 60 140 `  
97 61 141 a  
98 62 142 b  
99 63 143 c  
100 64 144 d  
101 65 145 e  
102 66 146 f  
103 67 147 g  
104 68 150 h  
105 69 151 i  
106 6a 152 j  
107 6b 153 k  
108 6c 154 l  
109 6d 155 m  
110 6e 156 n  
111 6f 157 o  
112 70 160 p  
113 71 161 q  
114 72 162 r  
115 73 163 s  
116 74 164 t  
117 75 165 u  
118 76 166 v  
119 77 167 w  
120 78 170 x  
121 79 171 y  
122 7a 172 z  
123 7b 173 {  
124 7c 174 |  
125 7d 175 }  
126 7e 176 ~  
127 7f 177  
128 80 200  
129 81 201   
130 82 202  
131 83 203 ƒ  
132 84 204  
133 85 205  
134 86 206  
135 87 207  
136 88 210 ˆ  
137 89 211  
138 8a 212 Š  
139 8b 213  
140 8c 214 Ś  
141 8d 215 Ť  
142 8e 216 Ž  
143 8f 217 Ź  
144 90 220   
145 91 221  
146 92 222  
147 93 223  
148 94 224  
149 95 225  
150 96 226  
151 97 227  
152 98 230 ˜  
153 99 231  
154 9a 232 š  
155 9b 233  
156 9c 234 ś  
157 9d 235 ť  
158 9e 236 ž  
159 9f 237 ź  
160 a0 240    
161 a1 241 ˇ  
162 a2 242 ˘  
163 a3 243 Ł  
164 a4 244 ¤  
165 a5 245 Ą  
166 a6 246 ¦  
167 a7 247 §  
168 a8 250 ¨  
169 a9 251 ©  
170 aa 252 Ş  
171 ab 253 «  
172 ac 254 ¬  
173 ad 255 ­  
174 ae 256 ®  
175 af 257 Ż  
176 b0 260 °  
177 b1 261 ±  
178 b2 262 ˛  
179 b3 263 ł  
180 b4 264 ´  
181 b5 265 µ  
182 b6 266  
183 b7 267 ·  
184 b8 270 ¸  
185 b9 271 ą  
186 ba 272 ş  
187 bb 273 »  
188 bc 274 Ľ  
189 bd 275 ˝  
190 be 276 ľ  
191 bf 277 ż  
192 c0 300 Ŕ  
193 c1 301 Á  
194 c2 302 Â  
195 c3 303 Ă  
196 c4 304 Ä  
197 c5 305 Ĺ  
198 c6 306 Ć  
199 c7 307 Ç  
200 c8 310 Č  
201 c9 311 É  
202 ca 312 Ę  
203 cb 313 Ë  
204 cc 314 Ě  
205 cd 315 Í  
206 ce 316 Î  
207 cf 317 Ď  
208 d0 320 Đ  
209 d1 321 Ń  
210 d2 322 Ň  
211 d3 323 Ó  
212 d4 324 Ô  
213 d5 325 Ő  
214 d6 326 Ö  
215 d7 327 ×  
216 d8 330 Ř  
217 d9 331 Ů  
218 da 332 Ú  
219 db 333 Ű  
220 dc 334 Ü  
221 dd 335 Ý  
222 de 336 Ţ  
223 df 337 ß  
224 e0 340 ŕ  
225 e1 341 á  
226 e2 342 â  
227 e3 343 ă  
228 e4 344 ä  
229 e5 345 ĺ  
230 e6 346 ć  
231 e7 347 ç  
232 e8 350 č  
233 e9 351 é  
234 ea 352 ę  
235 eb 353 ë  
236 ec 354 ě  
237 ed 355 í  
238 ee 356 î  
239 ef 357 ď  
240 f0 360 đ  
241 f1 361 ń  
242 f2 362 ň  
243 f3 363 ó  
244 f4 364 ô  
245 f5 365 ő  
246 f6 366 ö  
247 f7 367 ÷  
248 f8 370 ř  
249 f9 371 ů  
250 fa 372 ú  
251 fb 373 ű  
252 fc 374 ü  
253 fd 375 ý  
254 fe 376 ţ  
255 ff 377 ˙