Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Algorytm Euklidesa w Pythonie


powrót

Zasada działania algorytmu została opisana w tym miejscu.

Poniżej znajduje się program, który wyznacza największy wspólny dzielnik wersja nieoptymalna.

# --------algorytm.edu.pl----------
# algorytm Euklidesa, wersja nieoptymalna
def nwd(a, b):
  while a!= b:
    if a > b:
      a -= b
    else:
      b -= a
  return a

# główna część programu
a = int(input("Podaj pierwszą liczbę: "))
b = int(input("Podaj drugą liczbę: "))
print(f"Największy wspólny dzielnik liczb {a} i {b} wynosi",nwd(a, b))

Poniżej znajduje się program, który wyznacza największy wspólny dzielnik wersja optymalna.

# --------algorytm.edu.pl----------
# algorytm Euklidesa, wersja optymalna
def nwd(a, b):
  while b > 0:
    pom = a
    a = b
    b = pom % b
  return a

# główna część programu
a = int(input("Podaj pierwszą liczbę: "))
b = int(input("Podaj drugą liczbę: "))
print(f"Największy wspólny dzielnik liczb {a} i {b} wynosi",nwd(a, b))
Przykładowe wejście/wyjście
Podaj pierwszą liczbę: 25
Podaj drugą liczbę: 105
Największy wspólny dzielnik liczb 25 i 105 wynosi 5

Wersja rekurencyjna algorytmu Euklidesa, wersja optymalna.

# --------algorytm.edu.pl----------
# algorytm Euklidesa, wersja optymalna
def nwd(a, b):
  if b > 0:
    return nwd(b, a % b)
  return a

# główna część programu
a = int(input("Podaj pierwszą liczbę: "))
b = int(input("Podaj drugą liczbę: "))
print(f"Największy wspólny dzielnik liczb {a} i {b} wynosi",nwd(a, b))

W części praktycznej arkusza maturalnego, w razie potrzeby możesz użyć gotowego rozwiązania gcd.