Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Zlicz wystąpienia frazy "oko"


powrót

Zadanie

Napisz program, policzy liczbę wystąpień frazy "oko" w zadanym tekście.

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu ciąg znaków złożony z małych liter języka łacińskiego.

Wyjście

Jedna liczba całkowita określająca liczbę wystąpień frazy "oko"


Przykład

Wejście
otookokookotookook
Wyjście
4

Rozwiązanie w języku Python

# ***********************algorytm.edu.pl************************************
def policz_oko(tekst):
  licz = 0
  for i in range(2, len(tekst)):
    if tekst[i-2] == 'o' and tekst[i-1] == 'k' and tekst [i] == 'o':
      licz += 1
  return licz

# główna część programu

tekst = input() # tu wczytujemy tekst

print(policz_oko(tekst))