Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Liczby w jednym wierszu


powrót

Zadanie

Napisz program, który wczyta dwie liczby zapisane w jednym wierszu i wypisze je w odwrotnej kolejności.

Wejście

Dwie liczby całkowite zapisane w jednym wierszu.

Wyjście

Wczytane liczby wypisane w odwrotnej kolejności


Przykład

Wejście
2 3
Wyjście
3 2

Rozwiązanie I w języku Python

a, b = input().split()
a, b = b, a

print(a, b)

Rozwiązanie II w języku Python

a = input()
a = a.split() # rozbicie liczb i zapisanie ich do listy
x = a[0] # pobranie pierwszej liczby z listy i zapisanie jej w zmiennej x
y = a[1] # pobranie drugiej liczby z listy i zapisanie jej w zmienny y

print(y, x)
# lub poprostu print(a[1], a[0])