Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Pierwiastki równania kwadratowego w Pythonie


powrót

Niezbędne wzory zostały wyjaśnione w tym miejscu. W tym artykule została przedstawiona implementacja w języku Python.

Zadanie

Dla podanych trzech liczb całkowitych a, b oraz c, będących współczynnikami funkcji kwadratowej $$f(x)=ax^2+bx+c,\ a\neq0$$wyznacz jej pierwiastki.

Wejście

Trzy liczby całkowite.

Wyjście

Pierwiastki funkcji kwadratowej w szyku rosnącym (w przypadku dwóch pierwiastków) lub napis brak, jeśli funkcja ich nie posiada.

# --------------------algorytm.edu.pl---------------------
from math import sqrt
# -----------------główna część programu------------------
a, b, c = map(int, input().split())
delta = b * b - 4 * a * c # wyznaczamy deltę

if delta < 0: 
  print("brak")
elif delta == 0:
  print(-b/(2*a))
else:
  delta = sqrt(delta)
  x1 = (-b - delta)/(2*a)
  x2 = (-b + delta)/(2*a)
  if x1 > x2: # ustawiamy pierwiastki w odpowiedniej kolejności
    x1, x2 = x2, x1
  print(x1, x2)

Przykład

Wejście
1 2 1
Wyjście
-1.0