PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zbiór zadań

Choinka rekurencyjnie


Zadanie

Napisz program, który narysuje rekurencyjnie choinkę o n poziomach — patrz przykład .

Wejście

Jedna dodatnia liczba n nie większa niż 100.

Wyjście

Narysowana choinka bez zbędnych białych znaków (patrz przykład).


Przykład

Wejście
8
Wyjście
    XX
    / \
   /  \
   /   \
  /    \
  /     \
 /      \
 /       \
/________________\
    ||