PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zbiór zadań

Liczby z przedziału w odwróconej kolejności


Zadanie

Napisz program, który wypisze wszystkie całkowite liczby z przedziału [a., b] w odwróconej kolejności..

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu dwie liczby całkowite takie że -1000 ≤ a ≤ b ≤ 1000.

Wyjście

Jeden wiersz, w którym wypisane są liczby całkowite w odwróconej kolejności.


Przykład

Wejście
-2 4
Wyjście
4 3 2 1 0 -1 -2