PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zbiór zadań

n-kolejnych liczb naturalnych


Zadanie

Napisz program, który wypisze n kolejnych liczb naturalnych.

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu jedna liczba nie większa niż milion.

Wyjście

Jeden wiersz, w którym wyświetlone są kolejne liczby naturalne od 0 do n - 1..


Przykład

Wejście
5
Wyjście
0 1 2 3 4