PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zbiór zadań

Prawie jak anagram


Zadanie

Napisz program, który będzie wczytywał znaki do momentu, gdy będzie można otrzymać z wczytanych znaków podaną frazę.

Wejście

W pierwszym wierszu jeden wyraz złożony z małych lub dużych liter języka łacińskiego nie krótszy niż 1 znak i nie dłuższy niż milion liter. W kolejnych wierszach nieokreślona liczba znaków.

Wyjście

Ciąg znaków z wejścia do momentu, w którym możliwe będzie ułożenie z nich wczytanej na początku frazy — gwarantuje się, że zawsze nastąpi taka sytuacja. Wielkość liter ma znaczenie.


Przykład

Wejście
Fraktal
F
t
a
p
d
a
r
k
t
l
b
f
c
Wyjście
F
t
a
p
d
a
r
k
t
l